Midlertidigt ophold

Hverdagen for beboere på midlertidigt ophold.

Det er vigtigt for alle parter, at formålet med opholdet er tydelig og kendt. Der vil, i forbindelse med midlertidigt ophold, være et tværfagligt samarbejde med fokus på de indsatser, der er behov for, for at kunne opnå de fastsatte mål.

Den enkeltes behov og udvikling vil danne rammen for indsatserne og de evt. ændringer, der er undervejs.

Se folder om midlertidigt ophold.