Fraflytning

Du skal opsige dit lejemål skriftligt til DEAS A/S og oplyse hvornår boligen bliver tømt. Derefter bliver du og dine pårørende inviteret til et fraflytningssyn.

Hvis du flytter inden den sidste dag i en måned, er du forpligtet til at betale husleje i den løbende måned + de 3 efterfølgende måneder.

Ved fraflytning på grund af dødsfald hæftes der for den løbende måned + den efterfølgende. Det er dine pårørende, der skal sørge for den skriftlige opsigelse til DEAS A/S.

Plejecentrets centerleder er gerne behjælpelig.

Kontakt

Plejecenter Solbakken
Parkvej 40
9460 Brovst 
Tlf.: 72 57 86 87 

Centerleder
Helle Holst Ørum
Tlf.: 41 91 17 62
heo@jammerbugt.dk

Områdeleder
Tanja Christensen
Tlf.: 41 91 37 52
tjc@jammerbugt.dk