Hverdagen Plejecenter Solbakken

Hvad er et leve- bo miljø? Målet er et hjem for beboerne, der i mindst mulig omfang bærer præg af at være institution.

Målet med leve- bo miljøerne er at skabe atmosfære og et hjem for beboerne, der i mindst mulig omfang bærer præg af at være institution.

Som medarbejder i et leve og bo miljø, vil vi skabe optimale rammer for de ældre. Det vi bl.a. tager udgangspunkt i er:

  • Beboerne har mulighed for at leve det hverdagsliv, de ønsker og magter.
  • Frihed til forskellighed - der er åbenhed overfor forandringer.
  • Beboerne har reel selv- og medbestemmelse.
  • Personalet arbejder i beboerens hjem, hvor dennes normer, regler og meninger respekteres.
  • Opgaverne udføres med en høj grad af fleksibilitet. Der bliver taget hensyn til beboerens individuelle ønsker.
  • Maden bliver en central rolle i hverdagslivet. Om muligt tilberedes måltider eller enkelte retter i relation til beboerne.
  • Personalet har relevante socialfaglige og plejefaglige kompetencer og der arbejdes på tværs af faggrænser. 

Kontakt

Plejecenter Solbakken
Parkvej 40
9460 Brovst 
Tlf.: 72 57 86 87 

Centerleder
Helle Holst Ørum
Tlf.: 41 91 17 62
heo@jammerbugt.dk

Områdeleder
Tanja Christensen
Tlf.: 41 91 37 52
tjc@jammerbugt.dk