Beboer- og pårørenderåd

Information om beboer- og pårørenderådet der er med til at sikre, at beboerne får den hjælp, de har ret til efter loven.

Pårørenderepræsentanter

Ældrerådsmedlem

Repræsentanter fra Solbakken

  • Medarbejderrepræsentant – tlf. 7257 8687

Beboer- og pårørenderådet er med til at sikre, at beboerne får den hjælp, de har ret til efter loven og i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Rådet er med til at sikre beboernes indflydelse på boligernes drift.

Rådet støtter ledelse og personale med ideer, forslag og kommentarer vedrørende alle forhold omkring det sociale liv på Solbakken.

Rådet bidrager med ris og ros ud fra de oplevelser og erfaringer, man som beboer og/eller pårørende selv oplever eller hører om ved at færdes på plejecentret.

Rådet medvirker ved evaluering af målsætninger/brugerundersøgelser og tilsynsrapporter i forhold til både de kommunale tilsyn og tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Kontakt

Plejecenter Solbakken
Egevej 8
9460 Brovst 
Tlf.: 72 57 86 87 

Centerleder
Helle Holst Ørum
Tlf.: 41 91 17 62
heo@jammerbugt.dk

Områdeleder
Tanja Christensen
Tlf.: 41 91 37 52
tjc@jammerbugt.dk