Døgnkost

Her kan du finde information om døgnkosten på Solbakken Plejecenter inkl. måltiderne, menuer og

Hovedretter, biretter samt bagværk leveres af Det Danske Madhus. Beboere og personalet sammensætter menuerne i fællesskab, så der henover ugen/året tilbydes en varieret kost.

Døgnets øvrige måltider tilberedes af plejepersonalet og plejecentrets kostfaglige medarbejder.

De enkelte beboere beslutter selv, om de ønsker at spise nogle eller alle måltider i egen bolig eller sammen med naboerne i den fælles spise- og opholdsstue.

Der er mulighed for at bestille mad til pårørende.

Afholdelse af fødselsdagsarrangementer eller lignende kan aftales med personalet, hvis arrangementet ønskes afholdt i et af fælleslokalerne på plejecentret.

Pårørende har også mulighed for at bruge plejecentrets aktivitetslokalet til mindesammenkomst.

Kontakt

Plejecenter Solbakken
Egevej 8
9460 Brovst 
Tlf.: 72 57 86 80 

Centerleder
Helle Holst Ørum
Tlf.: 41 91 17 62
heo@jammerbugt.dk

Områdeleder
Tanja Christensen
Tlf.: 41 91 37 52
tjc@jammerbugt.dk