Tilsyn

Jammerbugt Kommune, Styrelsen for Patientsikkerhed, Fødevareregionen og Arbejdstilsynet fører årlige og/eller risikobaserede tilsyn med plejecentret.

Jammerbugt Kommunes kommunale tilsyn gennemføres af Revas APS én gang årligt. Tilsynsbesøget er et uanmeldt tilsynsbesøg. Der udarbejdes efter hvert tilsynsbesøg en tilsynsrapport.

Sundhedsloven blev ændret medio 2016. Det betyder, at Styrelsen for patientsikkerhed fremadrettet aflægger risikobaserede tilsynsbesøg på plejecentrene. Før omlægningen i Sundhedsloven gennemførte Embedslægeinstitutionen uanmeldte tilsynsbesøg på alle plejecentre.

Tilsynsrapporterne fra det kommunale tilsyn og tilsyn gennemført af Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggøres på plejecentrets hjemmeside:

Fødevareregionen fører årligt tilsyn - hvor fokus er på håndtering af fødevarer. Tilsynsbesøg på plejecentret er omfattet af smiley-ordningen.

Arbejdstilsynet gennemfører risikobaserede tilsynsbesøg. Tilsynsbesøg på plejecentret er omfattet af smiley-ordningen. 

Tilsynene giver en god dialog om forholdene for både de svageste ældre og for personalets arbejdsmiljø. Tilsynene er en god anledning til at justere på forhold, der er grund til at rette op på.

Kontakt

Plejecenter Solbakken
Parkvej 40
9460 Brovst 
Tlf.: 72 57 86 87 

Centerleder
Helle Holst Ørum
Tlf.: 41 91 17 62
heo@jammerbugt.dk

Områdeleder
Tanja Christensen
Tlf.: 41 91 37 52
tjc@jammerbugt.dk